Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Nathalie Frisendahl

2020-05-28 15:00 - 23:59 Add to iCal
Annan Zoom

Titel: Injurious falls in older adults: early identification of individuals at risk of falls—from observational studies to implementation

Handledare

Huvudhandledare

Anna-Karin Welmer, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Erika Franzén, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Stina Ek, med.dr., Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Anne-Marie Boström, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Halvtidsnämnd

Anders Kottorp, professor, Malmö universitet

Juulia Jylhävä, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Charlotte Ytterberg, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Zoom

Halvtidskontrollen hålls via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/64677160336

Kontakt