Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Natalie Stiglund, CIM

2019-06-13 14:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Von Behring, Alfred Nobels Allé 8

Titel på avhandlingen:
"Characterization of innate immunity in obesity-induced inflammation"

Huvudhandledare:
Niklas Björkström

Bihandledare:
Karin Lore Karolinska Institutet
Per Stål Karolinska Institutet