Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Ming Yao

2020-10-21 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum F 82, Forskningsgatan, plan 8. Samt via Zoom

Achieving long-term allograft acceptance following transplantation by targeting innate and adaptive immune responses

ZOOM länk:  https://ki-se.zoom.us/j/65051781243

Huvudhandledare

Professor Bo-Göran Ericzon
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

MD PhD, Makiko Kumagai. Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap och teknik.
Enheten för transplantationskirurgi

MD, PhD, Torbjörn Lundgren
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap och teknik.
Enheten för transplantationskirurgi

Betygsnämnd

Professor, Per Lindnér
Sahlgrenska Universitets sjukhuset
Transplant Institute

Docent Cecilia Götherström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för Obstetrik o gynekologi

Docent, David Nathansson
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Enheten för Metabolism

Kontakt

Ming Yao Anknuten till Forskning