Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Merve Elmastas

2024-06-12 15:15 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg DNA, plan 5 i NEO

Halvtidskontroll för Merve Elmastas vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Titel: "Adipocyte heterogeneity- a link to insulin resistance".

Doktorand

Merve Elmastas, Endocrinology Unit, Department of Medicine, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI).

Titel

Adipocyte heterogeneity- a link to insulin resistance

Huvudhandledare

Niklas Mejhert, avdelningen för endokrinologi, MedH, KI.

Bihandledare

Mikael Rydén, avdelningen för endokrinologi, MedH, KI.

Patrik Ståhl, SciLifeLab, KTH.

Halvtidskommitté

Professor Jorge Ruas, University of Michigan.

Professor Jan Eriksson, Uppsala Universitet.

Docent Ana Teixeira, institutionen för fysiologi och farmakologi, KI.

Kontakt

Merve Elmastas Doktorand