Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Maximilian Kordes

2020-01-10 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lilla konferensrummet C177

“Diagnostic and predictive clinical markers and circulating nucleic acid markers in pancreatic cancer”

Huvudhandledare

Matthias Löhr, professor
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Bihandledare

Maria Gustafsson Liljefors, docent
Institutionen för onkologi-patologi
Karolinska Institutet

Daniel Hagey, MD
Institutionen för Labmed
Karolinska Institutet

Rainer Heuchel, senior forskare
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Jakob Eberhard, docent
Onkologi och Patologi
Kampradlaboratoriet
Lunds universitet

Emma Tham, senior forskare
Institutionen för MMK
Karolinska Institutet

Luigi de Petris, MD, PhD
Institutionen för Onkpat
Karolinska Institutet

Kontakt

Maximilian Kordes Anknuten till Forskning