Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Mattie Salim

2021-10-28 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Q huset Q A 31:01 Lilla salen

Deep learning algorithms for tumor detection in screening mammography

Halvtidsnämnd

PhD Emilio Ugalde Morales, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
MD, PhD Chikako Suzuki, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
MD, PhD, docent Antonios Valachis, Örebro universitetssjukhus, institutionen för medicinska vetenskaper

Handledare

MD, PhD Fredrik Strand, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
MD, PhD, docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD, docent Martin Eklund, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
PhD, docent Kevin Smith, Kungliga tekniska högskolan, beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Välkommen!