Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Mattia Russel Pantalone

2020-06-12 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom based - CMM: L8, 03 021, Macrophage

Targeting cytomegalovirus in brain tumor therapy: from bench to bedside

Zoom meeting:

https://ki-se.zoom.us/j/66782050110?pwd=RkltcGVYR3cxOEdFbFViTmI5bFREQT09

Meeting ID: 667 8205 0110

Password: 746638

Huvudhandledare:

Cecilia Söderberg Naucler
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicine, Solna, Avdelningen förMikrobiell Patogenes