Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Maritha Kumlin

2021-05-25 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum Sandasjön, K 63 samt via Zoom

Mesenchymal tissue studies focusing on cellular regeneration and differentiation after triamcinolone acetonide and diclofenac exposure

Deltagande via Zoom:  https://ki-se.zoom.us/j/66979865677?pwd=VXdWb2dOcks4TzZ6Y01acWZJS2lsdz09

Huvudhandledare

Professor Li Felländer-Tsai
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Docent Johanna Ungerstedt
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge
Enheten för hematologi

Med dr Hong Qian
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge
Enheten för hematologi

Med dr Yan Li
Karolinska InstitutetInstitutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Betygsnämnd

Professor Paul Ackerman
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Cecilia Götherström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Professor Gang Li
Chinese University of Hong Kong
Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology

Kontakt

Maritha Jenny Kumlin Doktorand;Anknuten till Forskning