Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Marie Beermann

2023-02-06 16:30 - 18:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Kvinnoklinikens konferensrum, målpunkt O, plan 3. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64845913018

Short- and long-term results of microwave ablation of uterine fibroids

Huvudhandledare:
Helena Kopp Kallner

Halvtidskommitté
Ulrika Johannesson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Martin Delle, Karolinska Institutet, Institutionen för CLINTEC
Hans Lindgren, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/64845913018

Kontakt

Marie Beermann Doktorand