Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Marianne Palmgren

2020-03-11 12:30 - 14:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 415, Alfred Nobels allé 23

"Designing communal spaces in nursing home settings to enhance a dignified everyday life for residents - exploring conditions and different perspectives"

Huvudhandledare

Med. Dr Lena Rosenberg

Bihandledare

Fil.Dr Karin Johansson

Professor Lena Borell

Halvtidskommitté

Gunilla Isaksson, Professor i arbetsterapi vid Luleå Universitet,

Maria Hellström Reimer, professor i design i teori och praktik vid Malmö Universitet 

Oskar Johnsson Fil. Dr i industridesign från Lunds Universitet 

Kontakt

Marianne Palmgren Doktorand