Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Mariam Amouzandeh

2020-12-09 16:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lokal B31, K32, även via Zoom

Kinetics of plasma proteins in liver insufficiency

Halvtidskontrollen kan även följas via Zoom https://ki-se.zoom.us/j/64925994820 

Handledare

Docent, Åke Norberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Bihandledare

Professor, Jan Wernerman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Professor, Olav Rooyackers
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Sakkunniga

Adj Professor, Annika Bergqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Gastroenterologi och reumatologi

Adj Universitetslektor, Markus Castegren
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper
Infektionsmedicin

Ph D, Carl Jorns
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Välkomna

Kontakt

Mariam Amouzandeh Doktorand