Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Maria Creignou

2020-09-15 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Gene, Neo

Titel på avhandlingen: "Towards Targeted Treatment of Myelodysplastic Syndromes with Ring Sideroblasts"

Namn och enhet för doktoranden
Maria Creignou, HERM, Institution för medicin i Huddinge

Huvudhandledare
Eva Hellström-Lindberg, HERM, Institution för medicin i Huddinge

Bihandledare
Martin Jädersten, HERM, Institution för medicin i Huddinge
Hong Qian, HERM, Institution för medicin i Huddinge

Halvtidskommitté 
Pr. Thoas Fioretos, Dep. of Clinical Genetics, Lund University Hospital
Dr. Ingrid Grimelius, Dep. of Medicine Solna, Div. of Clinical Oncology, Karolinska Institute
Dr. Martin Höglund, Dep. of Medical Sciences, Haematology, Uppsala University Hospital

Zoom
https://ki-se.zoom.us/s/66476030771

Kontakt