Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Maria Bragesjö

2019-12-02 13:00 Add to iCal
Campus Solna Stora konferensrummet, avdelningen för psykologi, Nobels väg 9

Titel: Early psychological interventions after a potentially traumatic event.

Huvudhandledare:

Adjunkt Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

bihandledare:

PhD Filip Arnberg, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Betygsnämnd:

Docent Johanna Ekdahl, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

PhD Gertrud Hafstad, Seksjon for vold og traumer - barn og unge, Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress  

PhD Thomas Parling, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Maria Bragesjö Postdoktorala studier