Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Marcus Saarinen

2022-12-14 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Bioclinicum, J5:13

Titel: Discrete approaches for leveraging G-protein coupled receptors as therapeutic tools

Huvudhandledare 

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Professor Thomas Sakmar, Laboratory of Chemical Biology and Signal Transduction, The Rockefeller University 

Professor Jens Carlsson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet 

MD PhD Xiaoqun Zhang, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

PhD Jan Mulder, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Oscar Fernandez-Capetillo, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Professor Robert Fredriksson, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet 

Kontakt

Marcus Saarinen Doktorand-L