Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Marcus Reuterwall Hansson

2020-03-06 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge IMA:s konferensrum K44

“New technologies for the further advancement of ERCP”

Huvudhandledare

Urban Arnelo, docent
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Bihandledare

Matthias Löhr, professor
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Erik von Seth, MD, PhD
Institutionen för medicin
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Torkel Brismar, docent
Enheten för radiologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Claes Söderlund, docent
Institutionen för klinisk forskning och utbildning,
Institutionen SöS
Karolinska Institutet

Mikael Öman, docent
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 
Umeå universitet

Kontakt

Marcus Reuterwall Hansson Anknuten till Forskning