Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Marcus Reuterwall Hansson

2020-03-06 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge IMA:s konferensrum K44

“New technologies for the further advancement of ERCP”

Huvudhandledare

Urban Arnelo, docent
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Bihandledare

Matthias Löhr, professor
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Erik von Seth, MD, PhD
Institutionen för medicin
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Torkel Brismar, docent
Enheten för radiologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Claes Söderlund, docent
Institutionen för klinisk forskning och utbildning,
Institutionen SöS
Karolinska Institutet

Mikael Öman, docent
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 
Umeå universitet

Kontakt