Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Marcus Holmberg

2021-10-01 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kursrum 4, B63.

Pancreatic ductal adenocarcinoma and invasive intraductal papillary mucinous neoplasm – a comparison in clinicopathology and longterm outcomes

Huvudhandledare

Docent Ernesto Sparrelid
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Professor Matthias Löhr
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

MD, PhD Poya Ghorbani
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Halvtidskommitté

MD, PhD Daniel Öhlund
Umeå universitet
Wallenberg centrum för molekylär medicin Onkologi

Professor Bodil Ohlsson
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper Internmedicin - epidemiologi

Docent Mikael Wirén
Karolinska Institutet
Institutionen Danderyd

Kontakt

Marcus Holmberg Anknuten till Forskning