Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Mana Shams

2020-12-02 14:00 Add to iCal
Online Zoom och konferensrum Småland, plan 2, Eugeniavägen 6

Titel: Cerebral small vessel disease: detection and implication in cognitive impairment

Huvudhandledare

Docent Magnus Kaijser, Avdelningen för neuroradiologi, Karolinska universitetssjukhuset 

Bihandledare

Professor Maria Kristoffersen-Wiberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Max Wintermark, Department of radiology/neuroimaging and neurointervention, Stanford University 

Halvtidsnämnd 

Professor Pia Maly Sundgren, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 

Professor Lena Kilander, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Docent Christina Sjöstrand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Zoomlänk 

https://ki-se.zoom.us/j/3957470148.

Mötes ID: 395 747 0148

Kontakt

Mana Shams Postdoktorala studier