Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Malin Wendt

2020-10-09 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna NKS Gadeliusrummet D7:58, alternativt via Zoom

Optimizing treatment – tumor markers and sclerotherapy in head and neck lesions

Zoom:https://ki‐se.zoom.us/j/64339386954?pwd=M1pLU3VjOVhDQTg5a05XWmNwbWRZQT09

Handledare

Adj. prof. Eva Munck Wikland
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enhet för ÖNH-sjukdomar

Linda Marklund, MD, PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enhet för ÖNH-sjukdomar

Georgios Papatziamos, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enhet för ÖNH-sjukdomar

Sakkunniga

Prof Claes Mercke
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Adj prof. Britt Nordlander
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enhet för ÖNH-sjukdomar

Adj. prof Tomas Wester
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Malin Wendt Anknuten till Forskning