Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Malin Sellberg

2020-10-16 9:00 Add to iCal
Campus Solna Wargentinhuset, rum N3, Nobelsväg 12 a. Samt via Zoom

Students’ perceptions of their learning environment and health related quality of life – an interprofessional study

Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/62282962051

Principal supervisor

Ass. Prof. Riitta Möller
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för öron, näsa, hals

Co-supervisors

Dr. Per J. Palmgren
Karolinska Institutet,
Institutionen för Lärande Informatik, Management och Etik,
Lärandeavdelningen

Ass. Prof. Malin Nygren Bonnier
Karolinska Institutet
Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle,
Enheten för fysioterapi

Dr. Alexandra Halvarsson
Karolinska Intstitutet
Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle,
Enheten för Fysioterapi

Sakkunniga

Ass. Prof. Samuel Edelbring
Örebro Universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Lärande och professionell utveckling

Prof. Annika Östman Wernersson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för medicinska njursjukdomar

Ass. Prof. Charlotte Silén
Karolinska Institutet
Institutionen för Lärande Informatik, Management och Etik
Centrum för hälsopedagogik

Kontakt

Malin Sellberg Pedagogisk utvecklare