Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Malin Freidle

2020-01-23 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, S202

Titel: Cognitive and motor abilities in Parkinson's disease with a brain activity perspective: performance at baseline and the effects of a balance training program.

Huvudhandledare

Erika Franzén, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Alexander Lebedev, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Martin Lövdén, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Hagströmer, professor, Sophiahemmet Högskola, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap / docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Halvtidsnämnd

Mats Nilsson, professor, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Avdelningen för perception och psykofysik

Håkan Fischer, professor, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Avdelningen för biologisk psykologi 

Kim Wirdefeldt, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Kontakt

Malin Freidle

Anknuten till Forskning