Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Mahasin Al Shakirchi

2021-05-03 13:00 Add to iCal
Online Via Zoom

Fungal colonization and infection in cystic fibrosis – prevalence, consequences and intervention

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61053413079 .

Huvudhandledare

Medicine dr Isabelle de Monestrol
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik- CLINTEC
Enheten för Pediatrik

Bihandledare

Professor Lena Hjelte
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för pediatrik

Docent Lena Klingspor
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi

Docent Peter Bergman
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi

Halvtidskommitté

Docent Apostolos Bossios
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin Huddinge
Hjärta- och Lungmedicin

Docent Nahid Kondori
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
Institutionen för biomedicin,
Avdelningen för Infektionssjukdomar, Mikrobiologi

Docent Marita Gilljam
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
Institutionen för medicin,
Avdelningen för Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Lungmedicin

Kontakt

Mahasin Al Shakirchi Anknuten till Forskning