Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Magnus Konradsson

2022-11-18 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Orlången, M95

Definition and recognition of symptomatic and clinically significant Delayed Gastric Conduit Emptying after esophagectomy

Huvudhandledare

Professor Magnus Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi och onkologi

Bihandledare

Docent Fredrik Klevebro
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi och onkologi

Professor Pernilla Lagergren
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Enheten för kirurgisk vårdvetenskap

Betygsnämnd

Med Dr Michael Hermannsson
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Adj professor Greger Lindberg
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Docent Nikolaos Kartalis
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för radiologi

Kontakt

Magnus Konradsson Doktorand