Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Lukas Berglund

2020-01-24 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sevastikbiblioteket K54

”To operate or not to operate”

Handledare

Li Felländer-Tsai, professor 
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Bihandledare

Johanna Adami, professor
Sophiahemmets högskola

Martin Gerdin Wärnberg, Med dr
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC, samt

Institutionen för global folkhälsa
Karolinska Institutet

Sakkunniga

André Stark, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Karolinska Institutet

Michael Fored, docent
Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Institutet

Greg Nowak, docent
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Kontakt

Lukas Berglund Doktorand