Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Lovisa Lansing

2023-03-30 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Arne Ljungqvist, J3:10

Perifer facialispares under graviditet och puerperium

Huvudhandledare

Elin Marsk
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Bihandledare

Sophia Brismar Wendel
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Obstetrik och gynekologi

Halvtidskommitté

Henrik Smeds, MD, PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Mervi Kanerva, Ass. Prof.
Helsingfors Universitet
Otorhinolargyngology – Head and Neck Surgery

Michaela Granfors, MD., PhD.
Institutionen för Medicin Solna
KEP
 

Kontakt

Lovisa Lansing Doktorand