Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Long Long Chen

2021-01-26 15:00 Add to iCal
Online Zoom och Askö föreläsningssal, M57, Huddinge

Titel: Advances in studying OCD - from next-generation sequencing to deep brain stimulation

Huvudhandledare

Diana Djurfeldt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Cynthia Bulik, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Björn Andersson, Institutionen för cell- och molekulärbiologi, Karolinska Institutet

Lisa Ekselius, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Rochellys Diaz Heijtz, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

Länk till zoom möte

https://ki-se.zoom.us/j/63721734328

Kontakt

Long Chen Postdoktorala Studier