Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Lisa Herulf Scholander

2020-11-20 12:30 - 14:30 Add to iCal
Online Zoom

Titel: Inquiring narrative in relation to person-centred practices in geriatric care

Huvudhandledare

Staffan Josephsson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för arbetsterapi.

Bihandledare

Sofia Vikström, med. dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för arbetsterapi.

Anne-Marie Boström, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad.

Halvtidskommitté

Inger Ekman, professor, Göteborgs universitet,  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Lars-Christer Hydén, professor, Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle.

Maria Arman, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad.

Zoomlänk

 https://ki-se.zoom.us/j/69269769272

Kontakt