Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Lisa Carlson

2024-05-30 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Hambergerrummet, D6:56.

Impact of pulmonary fibrosis on daily life

Huvudhandledare:

Magnus Sköld
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för lungmedicin.