Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Linnéa Malgerud

2020-03-13 8:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Castor C187

“Precision Medicine in Pancreatic Cancer: Individualized, evidence based treatment”

Huvudhandledare

Matthias Löhr, professor
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Bihandledare

Rainer Heuchel, senior forskare
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Marco del Chiaro, professor
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Henrik Grönberg, professor
Karolinska Institutet
Medicinsk epidemiologi och biostatistik -MEB

Sakkunniga

Stefan Linder, docent
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Svetlana Bajalica-Lagercrantz
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Gustav Ullenhag
Uppsala universitet
Experimentell och klinisk onkologi

Kontakt

Linnéa Malgerud Doktorand