Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Linnea Bergqvist-Norén

2020-06-10 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Terrassen 4C, Alfred Nobels Allé 8. Samt via länk

Physical activity in early childhood – and its association with the risk for obesity

Deltag i mötet via Zoom. Kod: 61053413079

Huvudhandledare

Professor, Maria Hagströmer
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS
Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Professor, Claude Marcus
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 
Enheten för pediatrik

Medicine doktor, Emilia Hagman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 
Enheten för pediatrik

Sakkunniga

Professor, Anders Raustorp
Göteborgs Universitet
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Medicine doktor, Pontus Henriksson
Linköpings Universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård

Medicine doktor, Lisa Forsberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för pediatrik

Kontakt

Linnea Bergqvist-Norén Forskningsassistent