Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Linda Larsson

2020-03-04 14:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Von Behring, ANA Futura plan 9

“Development of new blood bank strategies for production and storage of red blood cells”

Main supervisor

Michael Uhlin, Professor,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Co-supervisor/s

Stella Larsson, MD, PhD,
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Karolinska Universitetssjukhuset

Emma Watz, MD, PhD
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Examination board

Folke Knutsson, MD, PhD,
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Uppsala Universitet

Karl-Gösta Sundqvist, MD, Professor,
Institutionen för laboratoriemedicin,
Karolinska Institutet  

Maura Heverin, PhD, Adjunkt,
Institutionen för laboratoriemedicin,
Karolinska Institutet

Kontakt

Lisa-Mari Mörk Senior lab manager