Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Liisa Tolvanen

2022-01-20 15:00 Add to iCal
Zoom - Överviktscentrum, Akademiskt specialistcentrum, Soln

Experiences and consequences of weight cycling - from epidemiology to clinical practice.

Halvtiden kommer endast att vara digital pga rådande omständigheter.

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/63979156978

Principal supervisor:

Docent, Överläkare Ylva Trolle Lagerros
Institutionen för medicin, Solna, Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet.