Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Lars Sjödin

2021-04-28 9:00 - 12:00 Add to iCal
Online Zoom-meeting

Titel: “A changing landscape of youth drinking?”

Huvudhandledare 

Jonas Raninen, Institutionen för Klinsk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Peter Larm, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm Universitet 

Patrik Karlsson, Institutionen för socialt arbete, Stockholm Universitet 

Michael Livingston, Centrum för alkoholrelaterad forskning, La Trobe University

Betygsnämnd 

Anders Hammarberg, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Martin Stafström, Socialmedicin och global hälsa, Lunds Universitet 

Erika Comasco, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet 

Kontakt

Lars Sjödin