Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Larissa Bastos Palomino

2023-03-15 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyd

Assessment of left atrial function, stiffness, structural and morphological alternations in paroxysmal atrial fibrillation patients.

Huvudhandledare
Kambiz Shahgaldi, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare
Johan Engdahl, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Aristomenis Manouras, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna
Magnus Bäck, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Halvtidskommitté
Maria Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK)
Mahbubul Alam, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Per Lindqvist, Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin
 

 

 

Kontakt

Larissa Bastos Palomino Doktorand