Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Kristina Rooth

2023-05-05 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 211, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

”To live better with breast cancer: a randomized pilot trial and process evaluation of a supportive and person-centered care intervention in primary healthcare“

Kristina Rooth

Utbildningssamordnare
Omv enhet 4
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare:

Kay Sundberg, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Bihandledare:

Ann Langius-Eklöf, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Lena-Marie Petersson, lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Tina Gustavell, postdoktor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Granskare: 

Elisabeth Rydwik, lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för fysioterapi

Emma Ohlsson-Nevo, docent, Örebro universitet

Hans Thulesius, professor, Linnéuniversitetet

Kontakt