Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Kolbrún Gunnarsdóttir

2023-03-27 13:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna NKS B6-10, Forsellrummet

Titel: "Interfaces and Non-invasive Respiratory Support of Newborn Infants"

Huvudhandledare

Thomas Drevhammar - Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Baldvin Jonsson - Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)
Snorri Donaldsson - PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Halvtidsnämnd

Johan Ågren - Docent, Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (IEG)
Jon Konradsen - PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)
Per-Arne Lönnqvist- Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Kontakt