Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Klara Olofsdotter Lauri

2021-12-06 9:00 Add to iCal
Campus Solna stora konferensrummet, Nobels väg 9

Titel: Developing novel scalable interventions targeting taboo obsessions

Handledare

Adjunkt Erik Andersson vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare                    

Professor Eva Serlachius, adjungerad vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Professor Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

PhD Kristina Aspvall, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Halvtidskommitté           

Docent Vendela Zetterqvist, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet.

PhD Matti Cervin, Psykologiska institutionen, Lunds universitet.

PhD Erik Forsell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontakt

Klara Lauri Doktorand
+46852482779