Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Klara Nilsson

2020-02-05 11:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Stora konferensrummet C177

“Aspects of the timing of surgical resection after neoadjuvant chemoradiotherapy in treatment of esophageal cancer”

Huvudhandledare

Magnus Nilsson, professor
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Bihandledare

Fredrik Klevebro, MD, PhD
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Mats Lindblad, docent
Enheten för kirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska  Institutet

Sakkunniga

Gabriella Jansson Palmer, docent
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet

Michael Hermansson, med dr
Institutionen för kliniska vetenskaper
Lunds universitet

Gunnar Wagenius, docent
Onkologikliniken
Akademiska sjukhuset
Uppsala universitet

Kontakt

Klara Nilsson Doktorand