Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Klara Jepsen

2023-06-07 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 211, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg och via Zoom

"Being new to the ambulance service – developing support for the newly employed transition during their first year"

Profile image

Klara Jepsen

Adjungerad Adjunkt

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/64993484752

 

Huvudhandledare:

Veronica Lindström, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Bihandledare:

Jonas Wihlborg, Med dr, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Avdelningen för omvårdnad

Anna Hörberg, Med dr, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Avdelningen för omvårdnad

Granskare: 

Magnus Hagiwara, professor, Högskolan Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Institutionen för vårdvetenskap

Terese Stenfors, professor, Karolinska Institutet, Lärande, Informatik, Management och Etik, Enheten för Undervisning och lärande

Karin Bölenius, Med.dr, Umeå Universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad

Kontakt