Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Klara Jepsen

2023-06-07 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 211, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

"Being new to the ambulance service – developing support for the newly employed transition during their first year"

Klara Jepsen

Adjungerad adjunkt
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare:

Veronica Lindström, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Bihandledare:

Jonas Wihlborg, Med dr, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Avdelningen för omvårdnad

Anna Hörberg, Med dr, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Avdelningen för omvårdnad

Granskare: 

Magnus Hagiwara, professor, Högskolan Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Institutionen för vårdvetenskap

Terese Stenfors, professor, Karolinska Institutet, Lärande, Informatik, Management och Etik, Enheten för Undervisning och lärande

Karin Bölenius, Med.dr, Umeå Universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad

Kontakt