Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Kiana Hosseinpour Moghaddam

2024-03-22 10:00 Add to iCal
Campus Solna Becquerel conference room, floor G6, Scilifelab

Targeting mRNA translation to reverse resistance to endocrine therapy

Halvtidsnämnd

Docent Vicente Pelechano Garcia, Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
PhD Brinton Seashore-Ludlow, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Lukas Orre, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

Docent Ola Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!