Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Katja Wallander

2022-10-21 13:00 Add to iCal
Södersjukhuset Venhälsans konferensrum eller Teams

Diagnostic procedures and antibiotic dosing in bone and joint infections

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Teams
​​​​​​​
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1

Mötes-ID: 392 760 231 783
Lösenord: KLxnPW

Betygsnämnd
Docent Harald Brismar, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet
Docent Lena Serrander, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet
Docent Cecilia Rydén, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet


Handledare
Professor Sari Ponzer, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Docent Jaran Eriksen, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet
Professor Bo Söderquist, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
Professor Christian G Giske, Institutionen för Laborationsmedicin, Karolinska Institutet

Kontakt

Katja Wallander Doktorand