Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Katinka Siesage

2023-09-26 10:00 Add to iCal
Södersjukhuset Sal Högalid (hiss P, plan 0)

Physical function in patient discharged from the intensive care unit; risk, screening and physiotherapy interventions

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Halvtidskommitté
Professor Maria Hagströmer, Institutionen för neurologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
Docent Anette Forsberg, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet
Professor Åsa Engström, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå Universitet

Handledare
Eva Joelsson Alm, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Emelie Karlsson, Institutionen för Hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola
Anna Schandl, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Anna Milton, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Kontakt

Katinka Siesage Doktorand