Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Katarina Övermo Tydén

2023-05-05 14:00 Add to iCal
Campus Solna Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, rum D6:56 och via Zoom

Titel: "Cardiac function and congenital diaphragmatic hernia in the fetus and child (CODE-heart)"

Huvudhandledare

Felicia Nordenstam, Överläkare, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Carmen Mesas Burgos, Överläkare, docent, anknuten till forskning, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Mattias Carlström, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) 

Baldvin Jonsson, Adjungerad professor, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Halvtidsnämnd

Taisto Sarkola, Barnkardiolog, Docent, anknuten till forskning, University of Helsinki 

Peter Radell, Överläkare, Docent, anknuten till forskning, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) 

Per Winberg, Överläkare, Phd, Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset

Delta via Zoom

Zoomlänk till Katarina Övermo Tydéns halvtidskontroll kommer snart

Kontakt