Halvtidsseminarier Halvtidskontroll-Karolina af Edholm

2024-02-28 9:00 - 11:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, seminarierum Dens

The mystery of the shaky legs syndrome

Huvudhandledare:
Anders Svenningsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS)

Halvtidskommitté:
Dag Nyholm, Uppsala Universitet
Filip Bergquist, Göteborgs Universitet
Mikael Karlberg, Lunds Universitet

Kontakt