Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Karin Westin

2020-10-09 9:30 Add to iCal
Online Zoom möte

Titel: Epileptic activity and MEG: Network analysis and instrumentation.

Huvudhandledare

Daniel Lundqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Gerald Cooray, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Rita Almeida, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet

Pawel Andrzej Herman, Elektroteknik och datavetenskap, KTH

Jyrki Mäkelä, HUS Medical Imaging Center, Helsingfors Universitet

Kontakt

Karin Westin Postdoktorala studier