Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Karin Uhlin

2021-06-18 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Hus 18, plan 5, (målpunkt J) seminarierum Dens samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64249446194

Multimodal rehabilitation for patients with chronic pain in need of language interpreter.

Huvudhandledare:

Britt-Marie Stålnacke, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:

Monika Löfgren, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Kristian Borg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Halvtidskommitté:

Gunilla Brodda-Jansen, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Sofie Bäärnhielm, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Jessica Carlsson Lohmann, Kompetenscentrum, transkulturell psykiatri, Köpenhamn

ZOOM:

https://ki-se.zoom.us/j/64249446194

 

 

Kontakt

Karin Uhlin Doktorand