Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Karin Rebecka Brandell

2023-03-29 13:00 Add to iCal
Campus Solna Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, (Plan 8) och via Zoom

Titel: "Optimising treatment and increasing access to medical abortion"

Huvudhandledare

Kristina Gemzell Danielsson - MD, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH) och Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset

Bihandledare

Annette Aronsson - MD, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Halvtidsnämnd

Eva UUstal - Docent, Linköpings Universitet 

Ellika Andolf - Professor emeritus, Karolinska Institutet

Viveca Odlind - Professor emeritus, Uppsala Universitet

Delta via Zoom

Zoomlänk till Karin Rebecka Brandells halvtidskontroll: https://ki-se.zoom.us/j/64526154665

Kontakt

Karin Rebecka Brandell Doktorand