Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Karin Lichtenstein Liljeblad

2020-05-25 16:30 - 18:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Zoom

Titel: Long-Acting Reversible Contraception (LARC) after childbirth.

Huvudhandledare:
Helena Kopp-Kallner, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Bihandledare:
Jan Brynhilden, Linköpings Universitet

Betygsnämnd:
Ellika Andolf, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
Tanja Tydén, Uppsala Universitet
Per Lindqvist, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)