Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Karin Lichtenstein Liljeblad

2020-05-25 16:30 - 18:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Zoom

Titel: Long-Acting Reversible Contraception (LARC) after childbirth.

Huvudhandledare:
Helena Kopp-Kallner, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Bihandledare:
Jan Brynhilden, Linköpings Universitet

Betygsnämnd:
Ellika Andolf, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
Tanja Tydén, Uppsala Universitet
Per Lindqvist, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

 

 

Kontakt

Karin Lichtenstein Liljeblad Anknuten till Forskning