Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Karin Johnson

2023-06-08 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Eugeniahemmet, Paul Blomqvist, T2, Maria Aspmans gata 16.

Supporting vaginal birth?
Variations in oxytocin use, labour culture, teamwork, and shared decision-making during childbirth in Sweden.

Huvudhandledare:

Malin Edqvist
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.