Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Karin Hyland

2020-11-20 13:00 - 16:00 Add to iCal
Online Alkohol och hälsa, Riddargatan 1, plan 2 i konferensrummet och via Zoom

Titel: Treatment for alcohol dependence in primary care

Huvudhandledare 

Docent Anders Hammarberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Sven Andreasson, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Professor Hanne Tönnesen, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds Universitet 

Professor Preben Bendtsen, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Docent Markus Jansson-Fröjmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Karin Hyland Doktorand