Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Karin Belander Strålin

2020-05-07 10:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, Solnavägen 9, 171 65 Solna/ Meeting room B0612 / ZOOM

Titel på avhandlingen: "Characterization and fate-mapping of fetal hematopoietic stem and progenitor cells"

Namn och enhet för doktoranden
Karin Belander Strålin, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI

Huvudhandledare
Sten Eirik W. Jacobsen, Institutionen för medicin, Huddinge, Institutionen för cell- och molekylärbiologi & Center för Hematologi, KS

Bihandledare
Petter Woll, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI
Eva Hellström Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI
Stefan Söderhäll, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, KI

Opponent
Sidinh Luc, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI
Robert Månsson, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI
Lisa Westerberg, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), KI

Övrig info
Zoom Meeting link: https://ki-se.zoom.us/j/66695047642
Please mute yourself upon entering the meeting

Kontakt